Tag Archives: dịch vụ vệ sinh trường học

Làm sạch Trường Học

làm sạch trường họcDịch vụ Làm sạch Trường Học

Nội dung làm sạch tại trường học.

a. Trường mầm non:
-    Làm vệ sinh khu vực ngoài sân trường:
+ Thu gom rác, lá cây
+ Vệ sinh các thiết bị vui chơi: đu quay, xích đu…..
-    Làm khu vực nhà vệ sinh